Meniu Închide

Programul de studii clinice DAPA CARE

LA NIVEL GLOBAL SUNT 64 MILIOANE PERSOANE CU INSUFICIENȚĂ CARDIACĂ (IC)1 , 700 MILIOANE DE PERSOANE CU BOALĂ CRONICĂ DE RINICHI (BCR)2 ȘI 422 MILIOANE DE PERSOANE CU DIABET ZAHARAT3. AFECȚIUNILE CARDIO-RENALE SUNT PRIMA ȘI CEA MAI FRECVENTĂ COMORBIDITATE LA PERSOANELE CU DIABET ZAHARAT DE TIP 2 (DZ2)4, ASTFEL CĂ SE VORBEȘTE TOT MAI DES DESPRE CONTINUUMUL CARDIO-RENOMETABOLIC, ÎN CARE TREBUIE ABORDATE TOATE CELE TREI COMPONENTE.

Plecând de la aceste realități, a fost implementat DAPA CARE, un program amplu de cercetare clinică a inhibitorului SGLT2 – dapagliflozin, realizat de compania AstraZeneca, pentru o mai bună înțelegere a beneficiilor metabolice, CV și renale ale acestei molecule.

Acest program include un număr de 31.000 pacienți, cu sau fără DZ2, în diferite stadii ale bolilor renale sau CV, înrolați în studii clinice randomizate (DECLARE, DETERMINE, DAPA-HF, DELIVER, DELIGHT, DAPA-CKD și DAPAMECH). Pentru a avea o viziune și mai largă asupra efectelor, programul include și un studiu observațional multinațional, care a implicat 4 milioane de persoane cu DZ2 (CVD REAL).

DECLARE-TIMI 58 (Multicentre Trial to Evaluate the Effect of Dapagliflozin on the Incidence of CV Events) 5 a fost cel mai mare studiu cu obiectiv CV efectuat cu un inhibitor SGLT2, la un număr de 17.160 pacienți cu DZ2, dintre care aproximativ 60% erau fără boală cardiovasculară documentată. Acești pacienți au primit dapagliflozin sau placebo timp de 4,5 ani în medie, obținânduse o scădere semnificativă cu 17% (HR 0,83; 95% CI, 0,73-0,95; p=0,005) a obiectivului primar compozit (spitalizare pentru IC/deces de cauză CV) și cu 27% (HR 0,73; 95% CI, 0,61- 0,88; p<0,001) a spitalizării pentru IC. Analiza pe subgrupuri a arătat că dapagliflozin a prevenit spitalizările pentru IC, indiferent dacă pacientul avea sau nu antecedente de boală CV aterosclerotică sau de IC. La pacienții cu DZ2 și IM in antecedente, dapagliflozin a redus cu 16% (HR 0.84, 95% CI, 0,72-0,99) riscul de evenimente adverse CV majore (MACE).

DAPA-HF (Study to Evaluate the Effect of Dapagliflozin on the Incidence of Worsening Heart Failure or Cardiovascular Death in Patients With Chronic Heart Failure) 6 a înrolat 4.744 pacienți cu IC clasele NYHA II-IV, cu FEVS ≤40%, cu sau fără DZ2 (45% dintre pacienți aveau DZ2). După 1,5 ani de tratament, pacienții din grupul dapagliflozin au prezentat o reducere cu 26% (HR 0,74; 95% CI, 0,65-0,85; P = 0,00001) a obiectivului primar compozit – timpul până la primul eveniment de deces de cauză CV/ spitalizare pentru IC/ vizită de urgență pentru IC necesitând administrare intravenoasa PROGRAMUL DE STUDII CLINICE DAPA CARE a medicației. Efectul a fost același, indiferent de prezența sau nu a DZ2 la momentul inițial, confirmând beneficiile dapagliflozin la o populație cu IC cu sau fără DZ2. În ansamblu, tratamentul cu dapagliflozin a dus la o reducere cu 30% a spitalizărilor pentru IC (HR, 0,70; 95% CI, 0,59- 0,83) și a decesului de cauză CV cu 18% (HR, 0,82; 95% CI, 0,69-0,98). În plus, pacienții tratați cu dapagliflozin au avut o ameliorare semnificativă a scorului KCCQ privind simptomele de IC.

O ameliorare semnificativă a simptomelor la pacienți cu IC și FE scăzută (cu sau fără DZ2), după doar 12 săptămâni de tratament, a fost re-confirmată de altfel pentru dapagliflozin și în studiul DEFINE-HF (Dapagliflozin Effect on Symptoms and Biomarkers in Patients With Heart Failure) 7 , în care acest efect a fost unul din obiectivele primare pre-specificate. Studiul e evaluat efectele dapagliflozin asupra simptomelor și biomarkerilor la pacienții cu IC.

DELIVER (Dapagliflozin Evaluation to Improve the LIVEs of Patients with Preserved Ejection Fraction Heart Failure) 8 este un studiu clinic randomizat, ce a înrolat deja 4.700 pacienți, pentru evaluarea efectului dapagliflozin în reducerea decesului CV sau agravării IC la pacienți cu IC cu FE păstrata. Se estimează că studiul va fi finalizat în iunie 2021.

DAPA-CKD (Study to Evaluate of Dapagliflozin on Renal Outcomes and Cardiovascular Mortality in Patients with CKD) 9 este un studiu clinic randomizat, ce a evaluat impactul dapagliflozin asupra evenimentelor CV și renale la pacienții cu BCR, cu sau fără DZ2. Studiul s-a oprit mai devreme decât era planificat, datorită beneficiilor observate în grupul tratat cu dapagliflozin („eficiență covârșitoare”). Obiectivul primar al studiului este unul compozit, constituit din scăderea susținută cu ≥50% a ratei estimate de filtrare glomerulară, boală renală în stadiu terminal, deces de cauză CV sau renală. Dapagliflozin a demonstrat o reducere cu 39% (HR 0,61; 95% CI, 0,51-0,72, p= 0,000000028) a acestui obiectiv primar, fiind primul iSGLT2 care demonstrează beneficii semnificative la pacienții cu BCR, într-un studiu care a inclus pacienți cu sau fără DZ2. Aceste beneficii au fost observate în toate subgrupurile analizate (pacienți cu sau fără DZ2, indiferent de vârstă, sex, valoarea RFGe la înrolare etc.).

DELIGHT (A Study to Evaluate the Effect of Dapagliflozin With and Without Saxagliptin on Albuminuria, and to Investigate the Effect of Dapagliflozin and Saxagliptin on HbA1c in Patients With Type 2 Diabetes and CKD) 10 este un studiu exploratoriu, care a demonstrat beneficiile dapagliflozin și dapagliflozin în asociere cu saxagliptin (în termeni de reducerea a HbA1c și a albuminuriei) la pacienții cu DZ2 și BCR și albuminurie, tratați cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei sau cu sartani.

CVD-REAL (Comparative Effectiveness of Cardiovascular Outcomes in New Users of Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors) 11 și CVD-REAL Nordic (Cardiovascular mortality and morbidity in patients with type 2 diabetes following initiation of sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors versus other glucose-lowering drugs: a multinational observational analysis) 12 sunt studii observaționale în care au fost comparați, în viața reală, pacienți care au primit tratament cu iSGLT2 cu pacienți care au primit altă medicație antidiabetică. Studiul CVDREAL s-a desfășurat în SUA, Germania, Suedia, Norvegia, Danemarca, Marea Britanie, iar CVD-REAL 213 în Coreea de Sud, Japonia, Singapore, Israel, Australia și Canada. Pacienții tratați cu iSGLT2 au avut un risc semnificativ mai mic de evenimente CV comparativ cu cei tratați cu alte medicamente antidiabetice, incluzând decesul de cauză CV, IC și evenimentele tromboembolice. CVD REAL Nordic a comparat administrarea de dapagliflozin (cel mai folosit iSGLT2 în țările nordice) cu cea de inhibitori DPP4; 23% dintre pacienții incluși în studiu aveau boală CV. Comparativ cu iDPP4, dapagliflozin a determinat reduceri semnificative ale riscului de spitalizare pentru IC (cu 38%), de MACE (cu 21%) și a mortalității generale (cu 56%).

Programul DAPA-MECH14 cuprinde mai multe studii mecanicistice (PRESERVED-HF, DAPA-SALT, DAPA-CARD, DEFINE-HF, DAPA-MAAST și DIAMOND), realizate pentru o mai bună înțelegere a mecanismelor care stau la baza beneficiilor CV și renale ale dapagliflozin.

Programul DAPA CARE reprezintă un pas important în demersul nostru științific, contribuind la o abordare multidirecționala cu un singur obiectiv: îmbunătățirea calității vieții pacienților. De aceea, plecând de la informațiile oferite aceste studii, a fost demarat recent DARE-19 (Dapagliflozin in Respiratory Failure in Patients With COVID-19), care evaluează potențialul efect al dapagliflozin în reducerea progresiei bolii, a complicațiilor și mortalității de orice cauză la pacienții cu risc înalt, spitalizați pentru COVID-19 și care au nevoie de administrare de oxigen.15 Evident, așteptăm cu interes rezultatele…

Referințe:

1. GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators; Lancet 2017; 390(10100):1211-59

2. WHO. Global Report on Diabetes. Last accessed on April 2018

3. ISN Global Kidney Health Atlas. Last accessed on March 2018

4. Birkeland KI et al. Presented at: EASD 2019; 16-20 Sep 2019 Barcelona, Spania

5. SD Wiviott et al, N Engl J Med, 2019, 380(4):347–357

6. McMurray JJV, DeMets DL, Inzucchi SE, et al. Eur J Heart Fail.2019;21:665-675

7. ME. Nassif et al, Circulation 2019

8. D. Williams, M. Evans, Diabetes Ther 2020

9. Heerspink HJL. Presented at: ESC Congress – The Digital Experience; Aug 29 – Sep 1, 2020

10. C. Pollock et al, Lancet Diabet Endocrinol 2019

11. M. Cavender et al, J Am Coll Cardio 2018

12. K. Birkeland et al, Lancet Diabetes Endocrinol 2019

13. M. Kosiborov et al, J Am Coll Cardio 2018

14. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03030235 Last accessed on Oct 2020

15. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04350593?ter m=dare19&draw=2&rank=1 Last accessed on Oct 2020

Această publicaţie reprezintă o sursă de informare pentru medicii cardiologi. Daca sunteți pacient, retineți că aceste informații nu pot substitui un consult medical. Pentru întrebări despre sănătatea dumneavoastră, tratament şi alte aspecte ale îngrijirii, discutaţi cu medicul de familie sau cu un medic specialist.