Meniu Închide

Prof. Dr. Dragoş Vinereanu

La 1 an de mandat ca președinte SRC

La un an de la începerea mandatului dumneavoastră, care sunt cele mai importante proiecte actuale ale Societăţii Române de Cardiologie?

În acest an am debutat multiple proiecte, unele finalizate, altele încă în derulare. Dintre cele finalizate se numără:

  1. restructurarea site-ului societăţii (CARDIOPORTAL), în special la nivelul paginii dedicate pacienţilor;
  2. transformarea InfoCard într-un „newsletter“, trimis pe email tuturor membrilor societăţii, dar şi către societăţile partenere;
  3. reluarea editării ghidurilor ESC traduse în limba română, oferite participanţilor la Conferinţa Grupurilor de Lucru din luna mai;
  4. editarea „Actualităţilor în Cardiologie“, carte care conţine prezentarea şi comentarea pe scurt a principalelor studii/trialuri clinice din domeniul cardiologiei, publicate în perioada 2017-2018, volum ce va fi oferit participanţilor la Congresul SRC;
  5. introducerea de noi atestate de studii complementare în domeniul electrofiziologiei.

La Congresul SRC vom lansa alte două proiecte importante, şi anume Programul Naţional de Prevenţie a Bolilor Cardiovasculare, precum şi caietul rezidentului în format „on-line“. În colaborare cu Ministerul Sănătăţii, avem 4 proiecte importante aflate în desfăşurare:

  1. obţinerea finanţării pentru Programul Naţional de Prevenţie a Bolilor Cardiovasculare, în vederea dezvoltării acestuia pe următorii 5 ani;
  2. dotarea Unităţilor de Supraveghere şi Tratament Avansat a pacienţilor Critici Cardiovasculari (USTACC) printr-un amplu proiect cu      finanţare de la Banca Mondială;
  3. realizarea unei „unificări“ a registrelor naţionale, printr-un proiect în colaborare cu Academia Română;
  4. restructurarea pregătirii în specialitatea cardiologie, cu trecerea la un examen de specialitate modern şi obiectiv. In acest sens, amintim proiectul important al societăţii de elaborare a „Manualului de Cardiologie“ al SRC, cu implicarea tuturor experţilor de la nivel naţional.

Ce aţi numi provocările cardiologiei în România actuală?

În aceeaşi linie sintetică, aş enumera:

  1. finanţarea corespunzătoare a acţiunilor prioritare ale Ministerului Sănătăţii şi a programelor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din domeniul cardiologiei;
  2. rambursarea medicamentelor „noi“, cum ar fi anticoagulantele orale şi terapiile noi din domeniile insuficienţei cardiace şi dislipidemiilor;
  3. dotarea corespunzătoare a compartimentelor USTACC, a celor de cardiologie intervenţională şi electrofiziologie, dar şi a secţiilor de cardiologie din toate spitalele.

Vă asigur că Societatea Română de Cardiologie susţine activ toate aceste proiecte, prin numeroase discuţii la nivelul conducerii Ministerului Sănătăţii şi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi prin multiple campanii media.

Pentru tinerii cardiologi, care sunt mesajele principale pentru optimizarea carierei lor în această specialitate?

La Conferinţa Grupurilor de Lucru din luna mai am debutat o sesiune pe care am intitulat-o în engleză „Career Corner“, pe care o să o repetăm la congresul SRC din septembrie.

Principalele concluzii ale discuţiilor au fost:

  1.  pregătirea multilaterală, conform curriculei europene, adoptată integral de către România, cu efectuarea numărului de proceduri prevăzute;
  2.  începerea pregătirii încă din rezidenţiat, în direcţia uneia dintre ramurile principale ale cardiologiei;
  3.  aplicarea la burse şi programe educaţionale în străinătate, pentru a câştiga experienţă, mai ales în ramurile cardiologiei mai puţin reprezentate în România;
  4.  implicarea cât mai mult în activităţile de cercetare. În acest sens, SRC susţine tinerii cardiologi prin programul dedicat stimulării cercetării ştiinţifice, precum şi prin bursele anuale de pregătire în străinătate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.